Zes deelnemers behalen certificaat Elektrotechniek

  • 10 maart 2016

Zes deelnemers aan de workshopreeks ‘Elektrotechniek voor Beginners’ hebben in de week van maandag 7 maart hun certificaat Elektrotechniek behaald. Ze zijn daarmee in staat om de opgedane kennis en vaardigheden voortaan toe te passen in de praktijk.

“Tijdens de workshops zijn alle vaardigheden behandeld die nodig zijn voor mensen die zijdelings in aanraking komen met elektrotechniek”, vertelt cursusleider Sijbrand Seine. “Deze workshopreeks is speciaal ontwikkeld voor deze doelgroep. Na deelname aan de workshops zijn ze in staat om op een veilige en verantwoorde manier te werken aan elektrotechnische opdrachten.”

Praktijkmens
“De behaalde resultaten betekenen vrij veel voor ons bedrijf”, vertelt cursist Marius Leusink. Eén van zijn medecursisten vult aan: “Dankzij de workshops heb ik veel meer inzicht in hoe bepaalde zaken werken”. Met name de ‘heldere uitleg van een praktijkmens’ wordt als zeer relevant ervaren voor de deelnemers.

Deelnemers-behalen-certificaat-Elektrotechniek

De workshops van Sijbrand Seine Mens en Techniek zijn voor 70 procent praktijkgericht en worden ondersteund met de nodige theorie. De geleerde vaardigheden kunnen worden meegenomen in de aanwijzing voor VOP (NEN 3140).

Inschrijven nieuwe reeks
Op dinsdag 5 april start een nieuwe reeks van ‘Elektrotechniek voor Beginners’. Tevens start in op dinsdag 24 mei de vervolgreeks voor gevorderden. De korte opleidingen van Sijbrand Seine zijn ieder opgebouwd uit zes avonden met elk een eigen thema. Deelnemers kunnen per avond inschrijven of het complete traject volgen.