Werkwijze

Oriëntatie
Sijbrand Seine Mens en Techniek levert maatwerk. Daarom hebben we eerst een oriënterend gesprek met u om alle wensen en mogelijkheden te inventariseren.

Offerte
Daarna kunt u een voorstel verwachten over onze aanpak en de termijn waarbinnen we dit denken te realiseren.

Uitvoering
Tijdens de uitvoering werkt Sijbrand Seine Mens en Techniek volgens uw regie. U schept de randvoorwaarden en de dwingende factoren in de opleiding van uw medewerker(s) of leerling(en). Wij begleiden uw medewerker/leerling in de praktijk van a tot z en leiden hen op tot zelfstandige en vakbekwame medewerkers, waarbij uw 1e monteurs tot een minimum belast worden.

Tussentijds en na afloop vindt een evaluatie plaats met de betreffende medewerker(s) of leerling(en) en u als opdrachtgever.

Facturering
Gedurende de uitvoering ontvangt u maandelijks een factuur. De betalingstermijn voor deze factuur is dertig dagen (zie hiervoor ook de algemene voorwaarden).

Sijbrand Seine Mens en Techniek heeft een goede training Basis Elektro en VOP georganiseerd. Ik heb nu onder andere meer kennis van storingzoeken en veel tips gekregen. Sijbrand is heel behulpzaam en heeft veel kennis in huis. Ik geef de training een 9.

Sijbrand Seine heb ik ervaren als een zeer prettig en behulpzaam iemand met veel kennis. Ik heb nu iets om op terug te vallen bij storingen. Ik geef de training van Sijbrand Seine Mens en Techniek een 9.

De training was goed en leerzaam, veel informatie in een korte tijd. Dankzij de training ben ik zelfstandiger in de praktijk. Ik geef de cursus een 8. Van mij hadden er meer trainingsdagen mogen zijn!

Sijbrand is een goede leermeester. Hij leert je alles stap voor stap en daarmee is een goede basis gelegd. Daarmee sta je in de praktijk steviger in je schoenen. Ik geef de training een 10!

Het was erg leuk en vooral leerzaam. De training storingzoeken helpt mij om een volwaardig monteur te worden. In één woord: super.