Over Sijbrand Seine

Deskundigheid
Sijbrand Seine kent de praktijk van binnenuit. Hij is begonnen als monteur en 1ste monteur in de installatietechniek en mechatronica. Daarna is hij het onderwijs ingerold en afgestudeerd aan de lerarenopleiding in de richting Energie en Informatica. Deze twee elementen: praktijk en onderwijs kan hij als geen ander aan elkaar verbinden.

Enthousiaste opleider
Sijbrand Seine is een enthousiaste opleider die in staat is om in korte tijd uw mensen te motiveren en te stimuleren. Hierbij werkt hij resultaat- en doelgericht, maar verliest de mens niet uit het oog. Hij analyseert snel de problematiek en brengt waar nodig nieuwe structuur aan. Hierbij handelt hij adequaat en pro-actief.

Mensgerichte aanpak
Met zijn warme en persoonlijke aanpak weet Sijbrand Seine mensen op een positieve manier uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. Hierbij maakt hij gebruik van zijn kwaliteiten als helper en ondersteuner. Hij beschikt over een groot inlevingsvermogen, waardoor hij overwegend als tactvol en begripvol wordt ervaren. Bovendien sluit hij in zijn werkwijze aan bij de reeds aanwezige kennis en vaardigheden van de medewerkers, die hij vervolgens naadloos combineert met nieuwe technieken.

Individueel of in teams
Sijbrand Seine begeleidt niet alleen individuen, maar ook teams, waarbij het uitwisselen van onderlinge kennis wordt gestimuleerd. Hiermee versterkt hij zowel de individuele competenties alsook de teamgeest. Het mechatronica- of elektrobedrijf of de onderwijsinstelling krijgt hierdoor gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers, dan wel leerlingen, terug. Lees hier de ervaring van een cursist.

Projecten
Zijn natuurlijk leiderschap stelt hem tevens in staat projecten effectief te coördineren en te leiden. Sijbrand Seine hanteert hierbij een pragmatische en doelgerichte aanpak, waarbij hij problemen als uitdagingen ziet en zich richt op innovatie en implementatie. Bij de uitvoering betrekt hij alle betrokkenen en richt zich vooral op teambuilding. Maar waar nodig zal hij daadkrachtig en sturend optreden.