Over Sijbrand Seine Mens en Techniek

Enthousiaste opleider
Sijbrand Seine Mens en Techniek is een enthousiaste opleider die in staat is om in korte tijd uw mensen te motiveren en te stimuleren. Hierbij werken we resultaat- en doelgericht, maar verliezen we de mens niet uit het oog. We analyseren snel de problematiek en brengen waar nodig nieuwe structuur aan. Hierbij handelen we adequaat en pro-actief.

Mensgerichte aanpak
Sijbrand Seine Mens en Techniek weet mensen op een positieve manier uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. Hierbij maken we gebruik van onze kwaliteiten als helper en ondersteuner. We beschikken over een groot inlevingsvermogen, waardoor we overwegend als tactvol en begripvol worden ervaren. Bovendien sluit we in onze werkwijze aan bij de reeds aanwezige kennis en vaardigheden van de medewerkers, die we vervolgens naadloos combineren met nieuwe technieken.

Individueel of in teams
Sijbrand Seine Mens en Techniek begeleidt niet alleen individuen, maar ook teams, waarbij het uitwisselen van onderlinge kennis wordt gestimuleerd. Hiermee versterken we zowel de individuele competenties alsook de teamgeest. Het mechatronica- of elektrobedrijf of de onderwijsinstelling krijgt hierdoor gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers, dan wel leerlingen, terug.

Projecten
Ons natuurlijk leiderschap stelt ons tevens in staat projecten effectief te coördineren en te leiden. Sijbrand Seine Mens en Techniek hanteert hierbij een pragmatische en doelgerichte aanpak, waarbij wij problemen als uitdagingen zien en ons richten op innovatie en implementatie. Bij de uitvoering betrekken we alle betrokkenen en richten we ons vooral op teambuilding. Maar waar nodig zullen we daadkrachtig en sturend optreden.