NEN normen

Werken in de techniek mag voor medewerkers geen risico’s met zich meebrengen. Niet voor niets staat in de wet dat er geen ongelukken mogen gebeuren op de werkvloer. De praktijk leert echter dat er wel degelijk ongelukken gebeuren in de techniek. NEN-normen zijn opgesteld als leidraad voor diverse arbeidsomstandigheden. Landen die zijn aangesloten bij de Europese Unie, zijn verplicht om de normen te verwerken in de wetgeving. Een NEN-norm is iets anders dan de wet, maar simpel gezegd bereik je met het hanteren van deze normen de overeenstemming met de Arbo-wetgeving. Er bestaan vele soorten NEN normen, zoals 3140, die elk een ander aspect belichten. Zo verwijst de NEN-norm 3140 naar veilig werken op elektrotechnisch gebied.

Vakmanschap
Naast dat elektrotechnische installaties veilig behoren te zijn, dienen werknemers ook veilig gebruik te kunnen maken van elektrische gereedschappen en moeten medewerkers goed geïnstrueerd zijn over het veilig uitvoeren van taken en de veiligheid op de werkvloer. In de wet wordt bij gebruik van de normen dan ook de term ‘vakmanschap’ gehanteerd. Vakmanschap betekent dat medewerkers beschikken over de juiste technische kennis en vaardigheden om taken veilig en juist uit te kunnen voeren.

Naast dat medewerkers periodiek instructies (norm nen 3140 .pdf) behoren te krijgen over de mogelijke gevaren bij het werken met elektrotechnische installaties, krijgen medewerkers ook (bij)scholing. Denk daarbij aan een training op de werkvloer of een 3140 cursus. Daarmee zorgen werkgevers ervoor dat werknemers over de juiste kennis beschikken op het gebied van elektrische veiligheid.

De praktische invulling van dat wat in de NEN normen beschreven staat, is feitelijk dat wat uiteindelijk op de werkvloer gebeurt. Welke medewerker voert welke werkzaamheden uit? Beschikt personeel over de juiste kennis en vaardigheden om elektrotechnische werkzaamheden veilig uit te voeren? Sijbrand Seine Mens en Techniek geeft ook ondersteunen bij het opzetten van een aanwijzing zoals bedoeld in NEN 3140. Voor monteurs heeft de houding op de werkvloer ook te maken met het bewust zijn van wie je bent en hoe je acteert in de dagelijkse praktijk.

Meer informatie
Bij de opleidingen en trainingen besteedt Sijbrand Seine Mens en Techniek hier dan ook veel aandacht aan. De (elektro)technische kennis en vaardigheden die bijvoorbeeld bij de 3140 nen komen kijken, zijn te leren op de werkplek. Het voordeel daarvan is dat de opleiding volledig kan worden afgestemd op het individu. Bovendien kunnen de werkzaamheden gewoon doorgaan, omdat leren en werken wordt gecombineerd. Bent u werkgever of medewerker en heeft u vragen over één van de nen normen, neem contact op met Sijbrand Seine Mens en Techniek.

Sijbrand Seine Mens en Techniek heeft een goede training Basis Elektro en VOP georganiseerd. Ik heb nu onder andere meer kennis van storingzoeken en veel tips gekregen. Sijbrand is heel behulpzaam en heeft veel kennis in huis. Ik geef de training een 9.

Aaldert

Sijbrand Seine heb ik ervaren als een zeer prettig en behulpzaam iemand met veel kennis. Ik heb nu iets om op terug te vallen bij storingen. Ik geef de training van Sijbrand Seine Mens en Techniek een 9.

Rio Allanda van MyLaps Haarlem

De training was goed en leerzaam, veel informatie in een korte tijd. Dankzij de training ben ik zelfstandiger in de praktijk. Ik geef de cursus een 8. Van mij hadden er meer trainingsdagen mogen zijn!

Danny Stoelinga van MyLaps Haarlem

Sijbrand is een goede leermeester. Hij leert je alles stap voor stap en daarmee is een goede basis gelegd. Daarmee sta je in de praktijk steviger in je schoenen. Ik geef de training een 10!

Wouter Kramer van Piet Brouwer

Het was erg leuk en vooral leerzaam. De training storingzoeken helpt mij om een volwaardig monteur te worden. In één woord: super.

Deelnemer van Piet Brouwer