Toegepaste praktische training elektro & toegangscontroletechniek bij ACES B.V. geeft snel tastbare resultaten.

  • 21 oktober 2019

ACES is een onafhankelijk adviseur voor alle vraagstukken rondom elektronische sluit- en toegangscontrolesystemen. Daarnaast treedt het bedrijf desgewenst ook op als “Full service partner” voor implementatie, beheer en onderhoud. De medewerkers van ACES zijn vakbekwaam, all-round en flexibel in hun dienstverlening. Voor een nieuw medewerkers is regelmatig behoefte aan een doeltreffende elektro opleiding toegepast op de specifieke praktijk van ACES. Hiervoor wordt de kennis en ervaring van Sijbrand Seine Mens en Techniek ingehuurd.

Flexibel inspringen op vragen van klanten, één van de sterke punten van Sijbrand Seine Mens en Techniek. Na de uitgebreide intake, leidde dit tot een aangepaste cursus. Hierin is naast de nodige aandacht voor de basisbegrippen van elektrotechniek en het elektrisch schakelen, vooral de toepassing en technologie van de klant gebruikt als basis voor het lesmateriaal.

Vanuit het werken met het standaard practicum is effectief en snel de nodige kennis opgebouwd. Hierna zijn op de eigen bedrijfsinstallatie de concrete vraagstukken van de praktijk gesimuleerd en geoefend. Volgens de deelnemende technici was dit de meest efficiënte brug van de theorie naar de dagelijkse praktijk.

Resultaat: Meer kennis heeft geleid tot meer zelfvertrouwen, ruimere inzetbaarheid en dus een nog beter bediende klant. Heeft u ook een dergelijk vraagstuk binnen uw organisatie, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij verdiepen ons graag in uw uitdaging!

Contact