Column Het Urkerland: ‘Cursus elektrotechniek’

  • 16 oktober 2015

Als je de titel van deze bijdrage aan ‘Windkracht 10’ leest, lijkt dat best wel interessant. En dat is het ook. Gezien het feit dat we op de vloot steeds meer met elektriciteit te maken krijgen is het opkrikken van de kennis die daar voor nodig is een noodzakelijk iets. De tijd is voorbij dat machinisten en ook bemanningsleden kunnen zeggen: ‘daar heb ik geen verstand van’ of er blijk van geven dat ze zelfs bang zijn voor dit fenomeen. Alles aan boord werkt, net als aan de wal trouwens, bij de gratie van het wel of niet aanwezig zijn van ‘stroom’. Tot aan het vissen op zich aan toe, als je ‘pulsvisser’ bent vang je niets als het met de elektriciteit niet goed zit.

Tekst: Luuk Kramer

Ikzelf ben de jongste uit een gezin van tien, vier meiden en zes jongens. Ik had daardoor het genoegen en het voordeel dat ik vijf broers boven mij mocht hebben die ook allemaal nog eens techneuten bleken te zijn. Hoewel ik vaak jaloers geweest ben op hun kennis en kunde, mocht ik zelf ook al dan niet door de nood gedwongen, mij ontwikkelen tot iemand die zich lang kan redden op technisch gebied. Tot op de dag van vandaag hebben we daar voordeel bij omdat je dan niet voor ieder wissewasje een monteur hoeft laten opdraven.

Toch lopen we regelmatig nog tegen problemen op die we zonder hulp niet kunnen oplossen. Vooral op het vlak van de elektronica. Het is daarom dat we op dit moment met een deel van onze bemanning en een aantal collega’s een cursus ‘Elektrotechniek’ volgen bij een eenmansbedrijfje dat de schone naam ‘Mens en techniek’ draagt. Sijbrand Seine is de man die, nadat hij een bedrijfsongeval had ondergaan, zich toegelegd heeft op het zo praktisch mogelijk doceren van het vak Electrotechniek. In een speciaal ingerichte ruimte in Zwolle geeft hij zeer doelgerichte lessen die bestaan uit een uurtje theorie en een paar uurtjes praktijk per les.

Ondanks dat ik, zoals boven beschreven, niet vreemd tegen elektrotechniek aan kijk, gaat er zachtjes aan een wereld voor mij en mijn mede ‘studenten’ open. Op de meest praktische manier leren we allerlei noodzakelijke theorieën zoals b.v. ‘meten is weten’ en ‘de wet van Ohm’, leren we schema lezen en naar die schema’s een relaisunit bouwen c.q. samenstellen. Voldaan gevoel als aan het eind van de les het hele gebeuren ook nog werkt… Kortom, een aanrader voor iedere machinist en eventuele andere belangstellende vissers.

In de laatste lessen zullen we het hele gebeuren t.a.v. het zgn. ‘pulsvissen’ onder de loep nemen, vooral dit gebeuren is de aanleiding geweest om deze cursus op te zetten. Belangstellenden kunnen op www.sijbrandseine.nl zich laten informeren.